Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O szkole

Informacje ogólne

Szkoła Podstawowa nr 64 imienia Hansa Christiana Andersena znajduje się w Łodzi przy ulicy Anczyca 6, kod pocztowy 93-262, telefon: 42 643-12-01, e-mail: kontakt@sp64.elodz.edu.pl.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Obowiązkiem szkolnym w Polsce objęte są dzieci od 7 do 18 roku życia.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Sposób załatwiania spraw:

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów, a także udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Nasza szkoła oferuje:

 1. Bezpieczne warunki pobytu i nauki:
  • nadzór nad osobami wchodzącymi i wychodzącymi
  • monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny
  • wideofon
  • jednolity strój szkolny
  • identyfikatory pracowników
 2. Bezpłatną opiekę świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17.00
 3. Dwudaniowe obiady, które uczniowie mogą zjeść w stołówce szkolnej na jednej z trzech przerw obiadowych
 4. Opiekę pielęgniarek szkolnych
 5. Wysoko wykwalifikowanych nauczycieli inspirujących uczniów do kreatywnej pracy rozszerzającej jego wiedzę i umiejętności
 6. Naukę w oddziałach dwujęzycznych na poziomie klas VII i VIII z dodatkowymi godzinami języka angielskiego i co najmniej dwoma przedmiotami nauczanymi w języku polskim i angielskim
 7. Opiekę pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy
 8. Naukę w estetycznych, nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach
 9. Bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, wspierających rozwój, wyrównawczych
 10. Naukę pływania
 11. Udział w projektach i programach
 12. Współpracę z rodzicami, stały kontakt i dostęp rodziców do informacji poprzez dziennik elektroniczny i stronę www szkoły

Należymy do wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Jesteśmy członkami Klubu Przodujących Szkół, który zrzesza placówki nowatorskie i kreatywne.

Posiadamy Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa "Bezpieczna Szkoła".

Na wspólne poszukiwania skarbu mądrości zaprasza Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi.