Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Pierwszym dokumentem archiwalnym wskazującym na istnienie Szkoły Podstawowej nr 64 jest odręcznie wypełniona tabela, w której widniej wpis: „Spis szkoły polskiej miejskiej N 64, czyli inwentarz i pomocy szkolnej z dnia 7 Lutego 1917". Od 1 lipca 1917 r. szkoła mieściła się przy ul. Słowiańskiej 15.

Od 8 lipca 1918r. szkoła mieści się przy ul. Brzozowej 11. W „Informatorze m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919 (Wydawnictwa rok pierwszy wydany nakładem Magistratu m. Łodzi opracowanym przez Wydział Statystyczny, wydany przez Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Łodzi, Piotrkowska 87 znajdujemy informację, iż Szkoła Podstawowa nr 64 znajduje się przy ul. Brzozowej 11. Kierowniczką szkoły jest Jadwiga Starzyńska.

W Informatorze m. Łodzi z kalendarzem na rok 1920 opracowanym i wydanym przez Wydział Statystyczny Magistratu m. Łodzi wydanym w Składzie Głównym  w Wydziale Statystycznym Magistratu m. Łodzi, ul. Dzielna nr 2a widnieje wpis: szkoła nr 64 – kierowniczka Maria Chojnacka.
Następną kierowniczką szkoły nr 64 była M. Hańczkowa.

W roku szkolnym 1922/1923 kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 64 obejmuje Stanisława Macińska.

W czasie II wojny światowej szkoła nasza, podobnie jak wszystkie inne, była zamknięta.

Ponownie wznowiła swą działalność w roku 1945 również przy ul. Milionowej 25.

W Książce adresowej „Łódź urzędowa społeczna przemysłowo-handlowa 1947” wydanej przez Polską Agencję Prasową PAP Biuro Ogłoszeń i Reklam – Oddział w Łodzi Szkoła Podstawowa nr 64 ponownie zostaje wymieniona, jej siedziba nadal mieści się przy ul. Milionowej 25. Poważną bolączką był brak odpowiednich pomieszczeń do nauczania.

W roku 1964 szkoła została przeniesiona  ul. Kruczkowskiego, gdzie zajmowała parter budynku XXXI LO. W tamtym czasie kierowniczką szkoły była Bronisława Rogozińska.

W 1965r. szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Anczyca 6, w którym mieści się  do chwili obecnej. Uroczyste otwarcie nowego gmachu szkolnego miało miejsce 2 października. Warunki do nauczania zmieniły się diametralnie na lepsze. Obowiązki kierownika w nowej szkole (a raczej budynku) objęła Renata Szmit, która piastowała swą funkcję do 1971r. W tym samym roku, ale już jako dyrektor Szkoła Podstawową kierowała Maria Zuchora. Od tej pory przestała istnieć funkcja kierownika.

Przy zaangażowaniu władz oświatowych, pracowników i rodziców uczniów budynek szkolny ulegał modernizacji Pojawiły się pierwsze klasopracownie: języka polskiego, matematyczne, języka rosyjskiego, historyczna, muzyczna oraz pracownie: fizyczna, plastyczna, zajęć praktyczno-technicznych, geograficzna, biologiczna, a także pracownie dla uczniów klas I-III. Funkcjonowała sala gimnastyczna, audiowizualna, świetlica, izba harcerska.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły nr 64:

Jadwiga Maria Starzyńska 1917 - 1919
Maria Chojnacka 1919 - 1921
M. Hańczkowa 1921
Stanisława Macińska 1922 - 1953
Bernard Ptasiński 1953 - 1961
Stefan Halski 1961 - 1963
Bronisława Rogozińska 1963 - 1965
Renata Szmit 1965 - 1971
Maria Zuchora 1971 - 1983
Wojciech Ogrodowski1983 - 1984
Lilianna Szyller 1984 - 2002
Anna Jagielska 2002 - nadal