Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacje

W roku szkolnym 2022/2023 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

Zajęcia lekcyjne:

 • Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym pt. "Wykorzystanie treści edukacji europejskiej w edukacji wczesnoszkolnej” - pani Katarzyna Kieszek, klasa 3b
 • Innowacja pedagogiczna dla klas 4-5 na lekcjach historii "Zeszyt myślograficzny" - pani Bernadeta Stradza
 • Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym w klasach 4, 5, 7 "Matematyka bliżej nas" – pani Aneta Białkowska
 • Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym w klasie 6b "Spacer po Łodzi z historią w tle" – pan Mateusz Opaliński
 • Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym "Wirtualna rzeczywistość w świecie chemii i fizyki" klasy 7, 8 – pani Paulina Bukato
 • Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno-metodycznej "Czytanie jest cool" klasa 3a – pani Olga Staniewicz-Małachowska

Zajęcia pozalekcyjne:

 • Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym szkolnego koła zainteresowań ekologiczno – prozdrowotnego dla klas 4-7 "Koło Małego Badacza" - pani Dorota Matuszewska-Temech.
 • Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym szkolnego koła zainteresowań ekologiczno – prozdrowotnego dla klas 4-7 "Żyję zdrowo i ekologicznie" - pani Dorota Matuszewska-Temech

Koła biologiczne: "Żyje zdrowo i ekologicznie" oraz "Młodego Badacza" ukierunkowane są na rozwój zainteresowań poznawczych uczniów klas 4-7 oraz umiejętności obserwowania środowiska, zachodzących w nim zmian. Ze względu na znaczne zróżnicowanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań młodzieży, nauczanie zorganizowane w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze jest w stanie optymalnie wykorzystać możliwości ucznia. Zawsze jest grupa uczniów, którym nie wystarcza wiedza zdobyta w czasie lekcji, takich, którzy mają głód wiedzy, własne pasje, potrzebę działania, czasem w wąskiej dziedzinie. Jedną z możliwości zaspokojenia takich potrzeb jest rozwijanie własnych zainteresowań  w grupie mniejszej niż klasa, w ramach zajęć pozalekcyjnych takich jak koła biologiczne. Ich nadrzędnym celem jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów, którzy pogłębiają wiedzę biologiczną oraz kształcą postawy kreatywnych badaczy. Pogłębianie wiedzy biologicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje możliwość rozbudzenia zainteresowań, kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów, a ponadto jest dobrą formą zabawy i kształtowania umiejętności społecznych.

Praca z anatomii człowieka z modelem Uczniowie grają w gry na stronie Ekoeksperymentarium Uczennice prowadza obserwacje przyrodnicze za pomocą mikroskopów 

Uczniowie grają w ekologiczne gry planszowe

 • Innowacja pedagogiczna szkolnego koła zainteresowań "Koło Młodych Chemików" - pani Paulina Bukato
 • Koło historyczne z elementami języka angielskiego dla uczniów klas 6 - pani Bernadeta Stradza
 • Innowacja pedagogiczna szkolnego koła zainteresowań "Matematyka z ozobotem" klasy 4-5 pani Aneta Białkowska