KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja konsultacji dla uczniów oraz organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Drodzy Rodzice,

W związku z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie uruchomienia kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi informuje, że:

  • od poniedziałku, 18 maja zostaje przywrócona możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć na terenie szkoły dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w postaci zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju;
  • od 25 maja br. wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III wraz z możliwością organizacji zajęć dydaktycznych;
  •  od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty (tj. z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki);
  • od 1 czerwca pozostali uczniowie klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Konsultacje dla ucznia mają charakter dobrowolny. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje dla uczniów zorganizowane na terenie szkoły będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych oraz z uwzględnieniem wytycznych przekazanych przez GIS, MZ, MEN.

Z poważaniem,
Anna Jagielska – dyrektor szkoły