KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Nabór do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Uwaga
Pod tabelą z harmonogramem znajduje się Regulamin postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty do pobrania.

Data (od...)Data (do...)Etap rekrutacji, czynność rodzica kandydata
10.05.2021 r.

27.05.2021 r.
godz. 12.00

Składanie do szkół prowadzących oddziały dwujęzyczne dokumentów (deklaracja oraz zgoda rodziców), które można pobrać ze strony internetowej szkoły.

31.05.2021 r. godz. 15.00

w SP 64

 

Sprawdzian predyspozycji językowych w szkole podstawowej, która prowadzi oddział dwujęzyczny.

21.06.2021 r.

 

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

25.06.2021 r.

30.06.2021 r.
do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych kserokopii świadectwa promocyjnego do klasy VII, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie kserokopii świadectwa w szkole podstawowej, do której kandydat aplikuje, kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

01.07.2021 r.

 

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

02.07.2021 r.

05.07.2021 r.
do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej.

Uwaga

W przypadku niezłożenia przez rodziców kandydata pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

06.07.2021 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

07.07.2021 r.Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przez szkolne komisje rekrutacyjne w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami. Dyrektor szkoły określa daty poszczególnych etapów rekrutacji i podaje do publicznej wiadomości.
Regulamin postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII 

Dokumenty do pobrania (kliknij w tytuł dokumentu i pobierz go):